Program Konferencji


Do pobrania:

Program Konferencji (plik pdf)


Oznaczenia sekcji:

NNN - Nanoelektronika, Nanofotonika i Układy Niskowymiarowe

BNB - Biotechnologia, Nanomedycyna i Bezpieczeństwo w Dziedzinie Nanomateriałów

WCN - Wytwarzanie i Charakteryzacja NanomateriałówWtorek 20.06.2017
18:00 - 20:00 Uroczyste Powitanie
i rejestracja Uczestników
Pałac Biedermanna
Środa 21.06.2017
8:00 - 8:50 Rejestracja Uczestników
9:00 - 9:15 Otwarcie VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii
prof. Z. Klusek, prof. J. Grobelny
Rektor UŁ prof. Antoni Różalski
Aula Czerwona
  Chairman - prof. Z. Klusek
9:15 - 10:00 prof. dr hab. Józef Spałek
„Nanofizyka jako łącznik pomiędzy fizyką kwantową małych/niskowymiarowych układów a nanotechnologią ?”
Aula Czerwona
10:00 - 10:45 prof. dr hab. Krzysztof Szot
„Czy tlenki metali przejściowych mogą zrewolucjonizować nano-elektronikę ?”
Aula Czerwona
10:45 - 11:15 Przerwa kawowa
Sekcja - NNN
Chairman
prof. T. Stobiecki
sala 2.45
Sekcja - BNB
Chairman
prof. B. Klajnert-Maculewicz
sala 2.46
Sekcja - WCN
Chairman
prof. W. Sadowski
sala 1.26
11:15 - 11:45 prof. dr hab. inż. Marek Przybylski prof. dr hab. Marek Szymoński dr Iwona Pasternak
11:45 - 12:05 dr hab. inż. Artur Podhorodecki 11:45 - 12:15
prof. dr hab. Małgorzata Lekka
dr inż. Błażej Scheibe
12:05 - 12:25 dr inż. Damian Pucicki 12:15 - 12:35
dr Marta Targosz-Korecka
prof. dr hab. Stefan Jurga
12:25 - 12:45 dr Bartlomiej Graczykowski 12:35 - 12:55
dr Agnieszka Kołodziejczyk
dr hab. Piotr Cyganik
12:45 - 13:05 mgr inż. Łukasz Jarosiński 12:55 - 13:15
prof dr hab. Grzegorz Schroeder
dr Paweł Krukowski
13:15 - 14:30 Lunch
Chairman
prof. R. Czajka
Chairman
prof. G. Schroeder
Chairman
prof. J. Szuber
14:30 - 15:00 dr hab. Tomasz Kwapiński dr hab. n.med. Maciej Stępnik prof. dr hab. Marek Nowicki
15:00 - 15:20 dr Paweł Dąbrowski dr Magdalena Oćwieja dr hab. inż. Maria Starowicz
15:20 - 15:40 dr hab. Paweł Szroeder dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda dr Leszek Zaraska
15:40 - 16:00 Karolina Sulowska dr inż. Jarosław Kaszewski prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
16:15 - 18:15 Sesja posterowa
poziom -1
Czwartek 22.06.2017
  Chairman - prof. J. Grobelny
9:00 - 9:45 prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz
„Nanotechnologia w medycynie: perspektywy i zagrożenia”
Aula Czerwona
9:45 - 10:00 Prezentacja Partnera Platinum
10:00 - 10:45 prof. dr hab. inż. Marek Samoć
„Nieliniowa absorpcja w nanomateriałach”
Aula Czerwona
10:45 - 11:00 Prezentacje Wystawców
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
Sekcja - NNN
Chairman
prof. S. Jurga
sala 2.45
Sekcja - BNB
Chairman
prof. M. Szymoński
sala 2.46
Sekcja - WCN
Chairman
prof. I. Zasada
sala 1.26
11:30 - 12:00 dr Marek Kolmer prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz dr hab. Franciszek Krok
12:00 - 12:20 dr hab. Paweł Kowalczyk dr Radosław Mrówczyński dr hab. Michał Cichomski
12:20 - 12:40 dr Benedykt Jany dr Emilia Tomaszewska dr hab. inż. Konrad Dybowski
12:40 - 13:00 dr inż. Wojciech Koczorowski mgr Ewelina Gronczewska prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
13:00 - 13:20 mgr Arkadiusz Janas dr hab. inż. Tomasz Ciach dr Maciej Psarski
13:20 - 14:30 Lunch
Chairman
dr hab. P. Cyganik
Chairman
prof. M. Lekka
Chairman
prof. U. Narkiewicz
14:30 - 15:00 prof. dr hab. Ryszard Czajka prof. dr hab. Ewa Mijowska dr Małgorzata Szymura
15:00 - 15:20 dr Wojciech Kamiński dr inż. Ludwika Lipińska prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
15:20 - 15:40 dr Szymon Godlewski dr Alicja Warowicka dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
15:40 - 16:00 dr Sebastian Złotnik dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska dr hab. inż. Andrzej Bartnik
16:00 - 16:20 dr Michał Borysiewicz mgr Ewelina Mackiewicz dr Mikołaj Lewandowski
19:30 - 23:00 Uroczysta Kolacja
Hotel Andel's
Piątek 23.06.2017
Sekcja - NNN
Chairman
prof. M. Tłaczała
sala 2.45
Sekcja - BNB
Chairman
prof. E. Mijowska
sala 2.46
Sekcja - WCN
Chairman
prof. R. Paszkiewicz
sala 1.26
9:00 - 9:30 prof. dr hab. Maria Kamińska prof. dr hab. Bogdan Walkowiak dr hab. inż. Barbara Kościelska
9:30 - 9:50 dr hab. inż. Jarosław Jung dr inż. Dorota Flak 9:30 - 10:00
dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson
9:50 - 10:10 prof. dr hab. Wojciech Pisula dr hab. Grzegorz Celichowski 10:00 - 10:20
dr hab. Ireneusz Piwoński
10:10 - 10:30 dr Maciej Rogala dr Agnieszka Feliczak-Guzik 10:20 - 10:40
dr hab. inż. Marcin Pisarek
10:30 - 11:00 prof. dr hab. Jacek Ulański 10:30 - 10:50
mgr Ewa Czechowska
 
    10:50 - 11:10
dr inż. Sebastian Arabasz
 
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
Chairman
prof. B. Idzikowski
  Chairman
dr hab. I. Piwoński
11:30 - 12:00 dr inż. Witold Skowroński   prof. dr hab. inż. Jacek Szuber
12:00 - 12:20 mgr inż. Monika Cecot   mgr Dominik Wrana
12:20 - 12:40 inż. Piotr Rzeszut   dr hab. inż. Andrzej Sikora
12:40 - 13:00 dr Aleksandra Wypych-Puszkarz   dr inż. Marta Prześniak-Welenc
13:00 - 13:20 dr Adam Busiakiewicz   dr inż. Mirosław Krawczyk
13:20 - 13:30 Zakończenie Konferencji
prof. Z. Klusek, prof. J. Grobelny
sala 1.26
13:30 - 14:30 Lunch
Partner Platinum
Partner Złoty