Cel Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią, z aktywnym udziałem przemysłu. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii organizowana przez Uniwersytet Łódzki jest kontynuacją konferencji, które odbyły się we Wrocławiu (2007), Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010), Gdańsku (2011), Szczecinie (2013) i Poznaniu (2015).

Forma

Program konferencji będzie obejmował 2-3 wystąpienia plenarne, w ramach których zostaną zaprezentowane wykłady zaproszonych gości, oraz 3 równoległe panele tematyczne:

W programie paneli tematycznych przewidywane są zarówno referaty zaproszonych gości, jak i prezentacje wybranych prac zgłoszonych na konferencję. Duża część zgłoszonych prac będzie prezentowana na sesjach plakatowych. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.

Program ramowy i tematyka

Tematyka konferencji zawiera się w panelach tematycznych obejmujących nanoelektronikę, nowe materiały, nanomedycynę i biotechnologię oraz aspekty aplikacyjne nanomateriałów i nanostruktur.

Uczestnicy Konferencji

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami na pograniczu fizyki, chemii, nauki o materiałach, biologii i medycyny. W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji osoby zaczynające swoją karierę naukową, którą chcą związać z interdyscyplinarną dziedziną nauki, jaką jest nanotechnologia. Pragniemy również zwrócić się do przedstawicieli przemysłu o aktywny udział w planowanym wydarzeniu.