Komitet Naukowy


Prof. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Prof. Józef Barnaś, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Andrzej Burian, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Ryszard Czajka, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

Prof. Danek Elbaum, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. Jarosław Grobelny, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Prof. Andrzej Huczko, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Prof. Mieczysław Jałochowski, Zakład Fizyki Powierzchni Nanostruktur, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Ryszard Kaleńczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. Zbigniew Klusek, Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Prof. Jacek Kossut, Dyrektor Instytutu Fizyki PAN, Warszawa

Prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Prof. Sebastian Maćkowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. Leszek Markowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski; Polskie Towarzystwo Próżniowe

Prof. Jan Misiewicz, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Prof. Włodzimierz Mozgawa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Urszula Narkiewicz, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. Regina Paszkiewicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Prof. Anna Piotrowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Prof. Marek Przybylski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Wojciech Sadowski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Prof. Grzegorz Schroeder, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Prof. Tomasz Stobiecki, Wydział Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Eugeniusz Szeregij, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska

Prof. Jacek Szuber, Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. Marek Szymoński, Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Marek Tłaczała, Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Politechnika Wrocławska

Prof. Wojciech Wąsowicz, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Prof. Tomasz Wojtowicz, Instytut Fizyki PAN, Warszawa